Събитията - минали и предстоящи
PDF Print E-mail
Written by БКПК   

Отчетно-изборно събрание в Пражкия клуб

 
Форумът се състоя на 14 октомври, в библиотеката на Българския дом на ул. „Америцка“ 28 в чешката столица в присъствието на достатъчно членове на сдружението, осигуряващи кворум. Гост на събитието бе г-н Янчо Янев, секретар на Асоциацията на българските сдружения в Чешката република и председател на сдружение „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Усти над Лабем.
 
 
 
Събранието протече в дух на разбирателство, бяха обсъдени и приети няколко основни решения, предложени в Дневния ред. 
По първа точка, бе изслушан подробен и задълбочен доклад за двата мандата на досегашното ръководство, 2014–2018 г., от г-н Кирил Беровски, председател на БКПК, гр. Прага. В него бяха изброени всички успешни културно-просветни инициативи, организирани от сдружението. Като важно постижение, г-н Беровски посочи, че независимо от стресовата обстановка, свързана с делото за Българския дом, ръководството е успяло да запази Клуба от разпадане, което се е очаквало от всички, извън него; да създаде определен ред в Българския дом и така да спре предпоставките за негативни коментари. Паралелно с това, са проведени бригади по почистване на прилежащите помещения в сградата; извършен е основен ремонт на библиотеката, административните и сервизните помещения; частично освежаване на фасадата. Обособени са канцеларии, не само за нуждите на АБС в ЧР, БКПК, редакцията на списание „Роден глас“, но и за нуждите на други български организации. Стремежът на ръководството да продължи културните традиции, дава възможност към Клуба да бъде формиран хор „Гласове от България“ с ръководител, г-жа Радосвета Костова, който за кратко време осъществява редица концертни изяви не само в рамките на българската общност. Положени са много усилия за изграждането на цивилизовани отношения и с другите български сдружения на територията на гр. Прага, за активно включване в инициативите на АБС, чийто член е и Пражкият клуб. Определено може да се твърди, че е постигнат успех по някои въпроси с повечето от председателите на сдружения, вследствие, на което г-жа Наталия Калайджиева бе номинирана и избрана да представлява българската общност от гр. Прага в Комисията за малцинствата при Кметството на чешката столица. Този акт, според г-н Беровски, издига авторитета на българската диаспора в гр. Прага, респективно позицията на Пражкия клуб, сред чешките местни институции и общественост.
Не бяха пропуснати и нереализираните задачи: привличане на млади хора за членство в Клуба, не достатъчна медийна популяризация на дейността на сдружението, както и липсата на решение по казуса „Български дом“.
По втора точка, събранието изслуша финансов отчет от председателя на Ревизионната комисия, инж. Христо Христов. Отчетът бе приет след направени допълнения и обсъждания. 
По трета точка единодушно бе гласувана промяна в Устава на сдружението, касаеща адреса на седалището му и изисквана от чешките държавни органи. 
Тъй като според действащия Устав, мандатът на досегашното ръководство на БКПК. гр. Прага изтичаше, бяха предложени нови кандидатури. Всички кандидати се представиха и изложиха пред присъстващите своите виждания за развитието на сдружението, след което се пристъпи към гласуване. Въпреки че процедурата бе дълга и изморителна, тя бе спазена във всичките си точки, за което стриктно следеше г-н Красимир Бачев, председател на Изборната комисия. И така новото ръководство на Пражкия клуб е в следния състав:
Управителен съвет:
Димитър Петров, председател, Борис Антонов, зам.-председател, Наталия Калайджиева, организационен секретар, Руси Медов и Вълко Тепеджийски, членове.
Ревизионна комисия:
Васил Митков, председател, Красимир Бачев и Христо Христов, членове.
Да пожелаем на новото ръководство сили, енергия, желание и оптимизъм в осъществяването на нелеките задачи, които си е поставило!  

 
 
PDF Print E-mail
Written by Роден глас   

Вълшебните звуци  на музиката –  път към сплотеността  и хармонията 

 
 
 
На 21 октомври, в Дома за деца и младежи в градска част Прага 2, бе реализирано третото издание на Фестивала на хоровете на националните малцинства. Събитието вече се превръща в традиционно, а негов организатор е Българският културно-просветен клуб в чешката столица към Асоциацията на българските сдружения в Чешката република. За интереса към форума ясно говори увеличеният брой на участващи национални малцинства – седем, както и финансовата подкрепа, оказана от Кметството на гр. Прага, общината на Прага 2 и Дома на националните малцинства, който е голяма опора при организацията и реализацията на събитието.

 
 
PDF Print E-mail
Written by д-р А. И. Белков   

Ден за нашите деца в Бърно

 

 

На 8 юни, в местността „Качата – Клуб на чешките туристи“ (Káčata – Кlub českých turistů), Българското сдружение в Бърно, член на АБС в Чешката република, организира поредното общо събиране на своите деца и пенсионери.

Присъстващите 20 деца взеха участие в богата спортно-културна програма, а възрастните, около 25 на брой, не пропуснаха традиционната българска скара, подготвена от „готвачите“ на сдружението.

Приятният следобед бе удоволствие за всички членове на родната организация в Бърно. 


 

 
PDF Print E-mail
Written by АБС   
 
 
Скъпи сънародници,

Асоциацията на българските сдружения в Чехия, с финансова подкрепа на Министерството на културата на Чешката република, има удоволствието да Ви покани на традиционния Събор на българите в Микулчице. Съборът ще се състои на 12 май (събота) пред паметника на Св. св. Кирил и Методий, издигнат по наша инициатива през 2009 г.

Събитието се посвещава на 1155 години от идването на Кирил и Методий във Велика Моравия.

В културната програма ще се представят: хор „Гласове от България“, българска фолклорна група от Инголщат и представители на българска фолклорна група от Регенсбург (Германия).

Безплатен превоз до Микулчице ще има от: Прага, Кладно, Пилзен, Бърно и Оломоуц.

Поради ограничения брой на местата, е нужно поименно записване на всеки пътник на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на тел.: 603963273.
Благодарим Ви за разбирането! 
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 21
Banner

сп. "Роден глас"

Content View Hits : 5944355