Български културно-просветен клуб - Пилзен | Bulharský kulturně osvětový klub – Plzeň
Председател Мгр. Татяна Мандикова | Předseda: Taťana Mandikova

Адрес:
ul. „Ke Sv.Jiří“ 36
Plzeň
Česká republika
п.к. 312 00

Мобилен телефон: +420 602 146 477

Информация: Виж карта на местоположението

 
Банер

сп. "Роден глас"

Брой прегледи на съдържанието : 5971977