ПДФ Печат Е-мейл
Написано от БКПК   

Отчетно-изборно събрание в Пражкия клуб

 

На 7 октомври, в сградата на ул. „Америцка“ 28 в Прага, се проведе Отчетно-изборно събрание на Клуба. Събитието се състоя при голямо мнозинство от страна на членовете, както и в присъствието на гости от други сдружения: г-н Янчо Янев, председател на БКПК „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Усти над Лабем и секретар на АБС, г-н Йордан Михалев, председател на БКПК, гр. Мост, г-н Ангел Спасов, председател на сдружение „Българска православна община в ЧР“, г-жа Силвия Кръстева, зам.-председател на това сдружение.

Дневният ред на най-висшия форум на сдружението, според неговия Устав, включваше отчет за дейността на Управителния съвет и Ревизионната комисия през изминалите две години от избирането им; обсъждане и приемане на нов Устав; избор на ново ръководство на Пражкия клуб.

Събранието изслуша отчета за културната дейност и финансовото състояние от г-н Беровски, председател на Клуба, съпроводен от мултимедийна презентация на всички по-важни инициативи, реализирани през изминалите години и анализа на финансовите разходи и на финансовата дисциплина, изготвени от инж. Христо Христов, председател на Ревизионната комисия.

 

С пълно болшинство бе гласуван и устава на Пражкият клуб, съгласно Закона за сдруженията на територията на република Чехия и Устава на Асоциацията на българските сдружения в ЧР.

Събранието завърши с избор на ново ръководство – за председател на сдружението бе преизбран г-н Кирил Беровски, а за председател на Ревизионната комисия – инж. Христо Христов.

Успех на ръководството в новия му мандат! 

 
Банер

сп. "Роден глас"

Брой прегледи на съдържанието : 5971964