PDF Print E-mail
Written by Ели Мандажиева   

Съборът в Микулчице

На 2 април, в Българския дом в Прага, се проведе заседание на Съвета на председателите на Българските клубове в ЧР. Първата от двете най-важни точки на заседанието беше Съборът в Микулчице – организационни и финансови въпроси и проблеми. Втората, не по-малко важна – избор на ново ръководство на Съвета на председателите. Като гости на заседанието присъстваха Тюркян Акиф, завеждащ консулската служба в Посолството на България и членове на Управителния съвет на Българския клуб в Прага.

Предвид основните точки, които трябваше да бъдат обсъдени, важно беше наличието на кворум, който да гласува решенията. Такъв имаше, тъй като присъстваха: Антон Стамболийски (Прага), Тома Бойчев (Дечин), Йордан Михалев (Мост), Янчо Янев (Усти н. Лабем), Михаил Андреев (Кладно), Татяна Мандикова (Пилзен). Предварително се извиниха Сирма Зидаро, председател на Клуба в Острава и Божидар Баиров, председател на Клуба в Оломоуц. Не пристигна и Ненчо Йорданов, председател на клуба в Млада Болеслав.

Членовете на Управителния съвет на Клуба в Прага – Христов Христов, Димитър Борисов и Красимир Бачев, присъстваха в качеството си на гости.

В началото, Антон Стамболийски прави обзор на направеното досега във връзка със Събора. Най-важното е уточнената вече дата: 21 май, събота. Изпратено е писмо до премиера Бойко Борисов, с предложение да поеме патронажа над изявата. Предполага се, че ще откаже, тъй като през есента предстои негово официално посещение в Прага. По всяка вероятност, патронажът ще поеме Симеон Дянков – вицепремиер, министър на финансите и отговарящ по въпросите за българите зад граница. Все пак, по тази точка всичко е ясно – представител на правителството на България ще има.

Антон Стамболийски обръща поглед към по-земни неща – като финансирането, което става все по трудно за събитие от мащаба на Събора в Микулчице. Общата стойност обикновено надхвърля 300 000 крони. Антон Стамболийски отправя призив за търсене на алтернативни решения и спонсори. Отправен е въпрос, който ще бъде предаден на двата отсъстващи солвентни клуба – в Острава и Млада Болеслав, дали не биха поели изхранването на участниците.

Едно от най-важните пера на Събора е транспортът и повдигането на въпроса отваря безкрайна дискусия. Михаил Андреев заявява, че от Кладно има толкова желаещи да присъстват на Събора, че биха напълнили и два автобуса – ако се намерят средства за заплащането им. „Страхуваме се да ги каним – заяви той – тъй като нямаме места.” Янчо Янев информира, че са направили постъпки за да получат от кметството субсидия, но не е сигурно. Ръководството е влязло във връзка със завеждащия Отдел култура и малцинства, който е обещал да потърси алтернативно решение помогне, ако Клубът не получи субсидия. Самият той също има желание да присъства и е добре да му бъде изпратена покана.

Постепенно става ясно, че като цяла за Микулчице ще потеглят поне 8 автобуса. Стамболийски изтъква, че е намерил спонсор за единия от автобусите – Франтишек Куловани, негов добър познат и партньор и той се надява да го убеди дори за два.

Предлага се разходите на място, т.е. озвучаването, подготовката на ареала и почистването след това, да бъдат поети от домакина – Българското културно-просветно сдружение в Бърно. Пражкият клуб ще поеме разходите за венците и букетите за официалните гости. Един от венците ще бъде положен и на паметната плоча.

Необходимо е да бъдат поканени останалите български сдружения в Чехия, както и членовете на Съюза на българите в Европа – сдруженията в Австрия, Естония, Испания, Кипър, Полша, Румъния, Словакия, Украйна, Унгария и Хърватска.

Другата важна точка е изборът на ново ръководство на Съвета на председателите и нова Ревизионна комисия на Организацията. Антон Стамболийски съобщава, че поради новата си роля на представител на малцинството, Димитър Христов вече няма да може да изпълнява длъжността на изпълнителен секретар. След кратко обсъждане и след редовно гласуване, са приети следните кандидатури: Антон Стамболийски – председател, Таня Мандикова – заместник-председател и Янчо Янев – изпълнителен секретар. За председател на Ревизионната комисия – Божидар Баиров, за нейни членове – Тома Бойчев и Михаил Андреев.


 

 
Banner

сп. "Роден глас"

Content View Hits : 5987915