PDF Print E-mail
Written by Райчо Велев   
Monday, 03 February 2014 14:28

Отчетно-изборно събрание
на българското сдружение в Бърно 

 

 

На 25.01.2014 година в малкия салон на ресторант „Балканика“ в Бърно се проведе поредното отчетно-изборно събрание на местното българско културно-просветно сдружение. Благодарение на навреме изпратените покани, участие в него взеха голяма част от членовете на сдружението. Още в самото начало с едноминутно мълчание беше почетена паметта на починалите през 2013 година земляци.

 

Отчет за дейността на сдружението през изминалия период изнесе неговият председател д-р Иван Белков. Като по-значими събития през 2013 година в доклада бяха споменати например традиционните български вечеринки през март и декември, участието на Събора в Микулчице, както и екскурзията до Братислава. Макар и с по-малко изяви през годината, своята дейност продължава да развива и танцовият състав „Китка“. От отчета на Ревизионната комисия стана ясно, че основната част от финансовите средства на сдружението се осигуряват от дотация по проект към Магистрата на град Бърно. Останалата част идва от членски внос, входна такса на вечеринките, както и от спонсорски дарения. След отчета на дейността, последва избор на ново ръководство на сдружението за следващите две години. За председател бе преизбран д-р Иван Белков.

 
Banner

сп. "Роден глас"

Content View Hits : 5944882