PDF Print E-mail
Wednesday, 28 May 2014 16:00

Пражкият клуб има ново ръководство

 

 

На 16 май ръководството на Българския културно-просветен клуб, гр. Прага организира Отчетно-изборно събрание, което се състоя в Дневния клуб на ул. „Америцка”.

 

Присъстваха 65 членове на Клуба. Протичането на форума бе съобразено с Устава на Българската културно-просветна организация в Чехия. Две бяха точките в Дневния ред: отчет на дейността на Клуба и избор на ново ръководство.

По първа точка доклад изнесе инж. Христо Христов.

По втора точка гласуването протече спокойно и в конструктивен дух, като беше избран седемчленен Управителен съвет и Ревизионна комисия, състояща се от трима души. Веднага след закриване на събранието, новият Управителен съвет проведе първата си сбирка, на която единодушно избра своя председател – г-н Кирил Беровски. 


 

 
Banner

сп. "Роден глас"

Content View Hits : 5944282