PDF Print E-mail
Friday, 27 June 2014 18:48

Помощ за пострадалите

от наводненията в България

 

Уважаеми сънародници,

През месец юни тази година България бе сполетяна от унищожителни наводнения, които взеха човешки жертви и причиниха много финансови щети. В знак на солидарност и съпричастност към трагичните събития в нашата Родина, Българската културно-просветна организация в Чешката република започна инициатива за събиране на финансови дарения от физически и юридически лица.

В Прага средствата ще се събират в седалището на организацията на улица „Америцка” 28 от Александър Александров, управител на Дома, а в негово отсъствие от Ивалин Иванов, член на УС на Българския културно-просветен клуб, гр. Прага. За предоставените средства на дарителите ще бъде издаван документ.

За останалите клубове на БКПО в ЧР, моля да се обръщате към председателите по места.

Срок за събиране на даренията – до 30 септември. 

От ръководството на БКПО, Чешка република

 
Banner

сп. "Роден глас"

Content View Hits : 5972013